Για την εκτέλεση της εφαρμογής απαιτείται ο χρήστης να έχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή του το Flash plug-in (σε έκδοση 9 ή 10) και το λογισμικό QuickTime.
Για να μπορεί κάποιος να δει τα τρισδιάστατα μοντέλα των εκθεμάτων πρέπει να έχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή του το λογισμικό Adobe Reader (σε έκδοση 8 ή 9).