Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

7 Αντικείμενα σε 2 σελίδες.

Κωδικός:
ΕΡΓ 220
Καλλιτέχνης:
ΧΑΤΖΗΤΑΤΣΗ
Τίτλος:
ΓΛΥΠΤΟ
Τιμή:
1000,00€
Κωδικός:
ΔΙΑΚ 461
Καλλιτέχνης:
G-LIGHTS CUBETTO
Τίτλος:
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ
Τιμή:
190.00€
Κωδικός:
ΕΡΓ 210
Καλλιτέχνης:
ΜΥΛΩΝΑ
Τίτλος:
ΓΛΥΠΤΟ
Τιμή:
200,00€
Κωδικός:
ΔΙΑΚ 401
Καλλιτέχνης:
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τίτλος:
«ΔΕΝΤΡΟ»
Τιμή:
325.00€
Κωδικός:
ΕΡΓ 307
Καλλιτέχνης:
ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ
Τίτλος:
«ΚΑΡΔΙΑ»
Τιμή:
120.00€