Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: ΜΟΥΣEΙΟ

e-ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στην προσπάθειά του να έρθει πιο κοντά στους απομακρυσμένους επισκέπτες του, να δώσει πρόσβαση στους χώρους του και στις συλλογές του, δημιούργησε το Εικονικό ΜΜΣΤ. Έτσι, με αφορμή την έκθεση ΤΟΠΟΣ παρουσιάζει ένα μέρος από τη συλλογή του εκτεθειμένη στους χώρους του.

Ο επισκέπτης του εικονικού μουσείου μπορεί να περιηγηθεί στους εκθεσιακούς χώρους, να “φθάσει” κοντά στα έργα που εκτίθενται, να τα δει τρισδιάστατα αν θέλει, να τα επεξεργασθεί, να δημιουργήσει τη δική του εικονική έκθεση σε χώρο πραγματικό, να παίξει, μαθαίνοντας συγχρόνως, αλλά και να μάθει να «βλέπει» τα έργα τέχνης, πώς εκφράζονται μόνα τους, πώς συνομιλούν μεταξύ τους, να μάθει τελικά να αποκωδικοποιεί τη γλώσσα του καλλιτέχνη.

Έτσι το Εικονικό ΜΜΣΤ δίνει τη δυνατότητα για:

  • Επίσκεψη στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του μουσείου και περιήγηση στην έκθεση της Μόνιμης Συλλογής ΤΟΠΟΣ, έστω και αν δεν είναι πλέον εκτεθειμένα όλα τα έργα
  • Αναγνώριση στις λεπτομέρειές τους σε εκατό επιλεγμένα έργα της Συλλογής του μουσείου
  • Σχεδιασμό-δημιουργία έκθεσης με επιλογή από τα εκατό ψηφιοποιημένα έργα
  • Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας των έργων τέχνης

Μέσα στους στόχους του μουσείου είναι η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση και άλλων έργων από τη συλλογή του, καθώς και η χρήση των νέων τεχνολογιών με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής, της εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας των επισκεπτών του.