Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Αρκετές φορές στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί το μουσείο ομάδες ειδικές, με άτομα που αντιμετώπιζαν κατά περίπτωση ιδιαίτερες δυσκολίες: ομάδες κωφών, ή ομάδες ατόμων που αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και βρίσκονταν στο στάδιο της επανένταξης.

Με αφορμή ανάλογες δράσεις ή εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο μουσείο κατά το παρελθόν (Art Therapy) αλλά και το ενδιαφέρον για παρόμοια προγράμματα ή επισκέψεις στο μουσείο, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεργάζεται με μια ομάδα ειδικών δασκάλων, ψυχολόγων, ειδικών γιατρών και άλλων οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή προγραμμάτων στις ευαίσθητες αυτές ομάδες.

Το ΜΜΣΤ συνεχίζει να δραστηριοποιείται προς αυτές τις κατευθύνσεις και μόλις είναι έτοιμο θα έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς.