Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Το ΜΜΣΤ τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει ένα γόνιμο διάλογο με τους εκπαιδευτικούς και διοργανώνει Ημερίδες σχετικά με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολικές ομάδες.

Παράλληλα το Τμήμα Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων αποστέλλει στους εκπαιδευτικούς Υλικό Προετοιμασίας, ηλεκτρονικά ή με φαξ, που συμπληρώνουν τη στοχοθεσία του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προετοιμάσουν τα παιδιά στο σχολείο και να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την επίσκεψη της ομάδας στο μουσείο.

Το ΜΜΣΤ επίσης παρέχει συμπληρωματικές γνώσεις από την εμπειρία των μουσειοπαιδαγωγών του σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και άλλων φορέων οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν τον τρόπο που σχεδιάζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΜΜΣΤ. Οι επισκέψεις τους περιλαμβάνουν ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή ή τις περιοδικές εκθέσεις και ενημέρωση από τους υπεύθυνους του Τμήματος Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων.