Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

20 Εκδόσεις σε 4 σελίδες.

30 χρόνια Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
1979-2009
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
2009
ελληνικά
9789606777097
Τόποι: μια έκθεση, μια προσέγγιση, ένα μουσείο, μια ιστορία
Τόπος: Μανιφέστο
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
2007
ελληνικά
Τόποι: μια έκθεση, μια προσέγγιση, ένα μουσείο, μια ιστορία
Τόπος: Τόποι
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
2007
ελληνικά
Τόποι: μια έκθεση, μια προσέγγιση, ένα μουσείο, μια ιστορία
Τόπος: Εκπνοή
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
2007
ελληνικά
Τόποι: μια έκθεση, μια προσέγγιση, ένα μουσείο, μια ιστορία
Το Όνομα Τόπων: το όνομα
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
2007
ελληνικά