Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ΕΙΔΗ - ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Φωτογραφίας381 Έργα
Ζωγραφικής323 Έργα
Χαρακτικής527 Έργα
Γλυπτικής125 Έργα
Σχέδιο72 Έργα
Εγκατάστασης95 Έργα
Κατασκευής25 Έργα
Μικτής Τεχνικής140 Έργα
Κολλάζ14 Έργα
Video-Εγκατάσταση9 Έργα
Τύπωμα5 Έργα
Video19 Έργα
Φωτογράφημα6 Έργα
Μπατίκ1 Έργο
Ολόγραμμα2 Έργα