Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Ευρετήριο Ελλήνων Καλλιτεχνών
ΑΑβραμίδης Μιχάλης - Αχιλλόπουλος Κωνσταντίνος
ΒΒακαλό Γιώργος - Βύσσιος Ξάνθιππος
ΓΓαΐτης Γιάννης - Γυπαράκης Γιώργος
Δ Δανιήλ - Δραγούμη Ελένη
ΕΕγγονόπουλος Νίκος - Ελευθεριάδης Μάριος
ΖΖαννής Στέφανος - Ζωγράφος Βασίλης
Η -
Θ Θεόδουλος - Θράφια
ΙΙατρού Τάκης - Ιγνατιάδης Κωνσταντίνος
ΚΚαλαντζής Βασίλης - Κωστάκης Γιώργος
ΛΛαγάνα Ιφιγένεια - Λυσσαρίδης Βάσος
ΜΜαβίδης Γιάννης - Μωραΐτη Ελένη
ΝΝασσίκας Κώστας - Ντόντσης Ευστράτιος
ΞΞαγοράρης Ζάφος - Ξύδης Στέφανος
ΟΟρόντη-Σιάντου Δώρα - Ορόντη-Σιάντου Δώρα
Π Παύλος - Πφαφφ Αλέξανδρος
ΡΡάγκου Ράνια - Ρωμανού Χρύσα
ΣΣακελλαρίου Μάρθα - Σωκράτους Σωκράτης
Τ Τάκις - Τσώλης Κώστας
Υ -
Φ Φιλόλαος - Φωτόπουλος Βασίλης
ΧΧαβιάρας Πάρις - Χρυσίδου Έλλη
ΨΨυχοπαίδης Γιάννης - Ψυχούλης Αλέξανδρος
Ω -
Ευρετήριο Ξένων Καλλιτεχνών
A Arman - Asmus Dieter
BBachir Gilbert - Bussmann Volter
CCarl Bianca - Cupsa Victor
DDance Robin - Durham Jimmie
EEggers Eberhard - Esteve Lionel
F Fharek - Freitag Cornelia
GGaffin Jonathan - Grunewald Herbert
HHadlac Jiri - Huseman Erich
IIbanez Eduardo - Iwami Reika
JJager Bernhard - Jorg Ingrid
KKabe Hiroshi - Krstic Velizar
LLaboye Roland - List Herbert
MMaheo Erwan - Muller-Pohle Andreas
NNagel Hans - Nofer Wermer
OObers Helmut - Oppermann Wolfgang
P Payram - Pyroth Christa
QQoshja Suela - Qoshja Suela
RRabascall Joan - Russo Marialba
SSaint-Phalle Niki - Suermondt Robert
TTahija Diana - Torey Claude
UUecker Gunther - Uriburu Nicolas Garcia
VValladares Juan - Vrieslander Klaus
WWaber Linda - Wurthle Michel
X -
Y Yulema - Yamamoto Hiroko
ZZimmer Erich - Zurowski Getrud